4 superenkla tips för att göra dina rör redo inför hösten!
Nu när hösten i full fart finns det en del saker du behöver att göra för att se till att dina rör är redo för årstidskiftet.

Tips #1: Koppla ur vattenslangar/husslangar som är utomhus.
Helst när det fortfarande är varmt i luftet. Vi brukar säger att det aldrig är för tidigt att förbereda sig inför hösten/vintern.

Vi rekommenderar att du redan gör detta i September, eftersom att du inte behöver vattna gräsmattan lika ofta pga kyligare klimat så är det lika bra att ta in den.

Man kopplar bort slangarna eftersom att frysta slangar kan faktiskt sprängas och lämna dyra skador på ditt hem.

Tips #2 Isolera dina kranar
När du talar om dina utomhusslangar, stäng av ALLA kranar som dem är kopplade till. Efter du har stängt avv kranarna så är det bra att isolera kranarna Genom att göra detta kan du undvika potentiell vattenskador på i ditt hushåll när hösten/vintern kommer.

Tips #3 Titta på tryckventilen
Kika på tryckventilen då och då på vattenvärmaren. Dra i spaken som är ansluten till värmaren När du trycker på ventligen måste du vara säker på att det inte används något varm vatten för tillfället i hushållet. 

Ventilen fungerar kommer att skicka lite vatten i avloppsröret. Om detta inte sker när du trycker på ventilen så behöver du en ny ventil.

Ring gärna oss så hjälper vi dig med att sätta in en ny tryckventil!

Ring oss - 24t dygnsöppet

Berätta kort vad vi kan hjälpa dig med