Vi löser vanliga VVS problem effektivt

Inom VVS finns det ett antal problem som kan sägas vara de vanligast förekommande – sådana som vi löser så gott som varje dag. Det handlar främst om läckage i olika former: läckande kranar, läckande avloppsrör och läckande radiatorer. Alla dessa har gemensamt att de kan orsaka stora skador på byggnaden om de inte åtgärdas, vilket då leder till enorma ekonomiska konsekvenser och tidskrävande insatser där hela rum, och rent av flera stycken, kan bli obrukbara som hemmiljö eller arbetsplats under lång period. Därför gäller det givetvis att så snabbt som möjligt se till att få hjälp, för då kan dessa fel åtgärdas relativt enkelt, snabbt och billigt. 

Anlitar man någon som är skicklig och har stor erfarenhet har man dessutom goda utsikter för att inte behöva stöta på liknande problem igen – i vart fall inte på många år. På så vis lönar det sig att anlita pålitlig och erfaren arbetskraft för dessa problem.

I och med att vi åtgärdar dessa så pass ofta har vi samlat på oss en stor erfarenhet som gör att vi kan lösa dessa problem på ett sätt så att orsaken snabbt identifieras och tidseffektivt åtgärdas. Det gör att du kan få dina problem med läckage inom VVS åtgärdade så väl snabbt och prisvärt som med hållbara och pålitliga lösningar. 

När det gäller vattenläckage är det också värt att känna till att även små läckage, som en droppande kran, kan innebära vattenförluster på tio kubikmeter per år, vilket alltså innebär stora besparingar genom att åtgärda detta i tid snarare än att vänta flera år, och även läckande värmesystem ökar kostnaderna för vatten- och energi.

Avloppsläckage särskilt svårupptäckt

Inte minst för läckande avloppsrör finns givetvis ett stort behov av att snabbt åtgärda problemet och använda de mest pålitliga metoderna, eftersom det vid sidan av vatten- och fuktskador kan innebära en betydande hygienisk och miljömässig problematik, med stank och bakteriespridning. Dessa märkbara effekter finns dock bara i vissa fall, och att upptäcka avloppsläckage kan ofta vara svårare än på andra typer av konstruktioner inom VVS.

I ett värmesystem och i vattenledningar för kall- och varmvatten finns nämligen tydliga indikationer på att något är fel i form av tryckfall (värmesystem) eller oväntad ökad vattenförbrukning (vattenledningar), men något motsvarande finns inte inom avloppsrör eftersom man inte har något motsvarande mätinstrument.

Det innebär dessvärre att läckaget ofta upptäcks först när vatten- och fuktskador uppstått, i de fall där rören inte orsakar de påtagliga miljöproblem som nämndes ovan. Vanliga orsaker till avloppsläckage är bland annat torrsprickor i ledningarna eller rörförskjutningar vid skarven, men det kan även bland annat orsakas av dåliga kombinationer av material.

Tveka inte att höra av er till vår VVS jour Göteborg om ni misstänker att ni drabbats av några av de vanligaste VVS-problemen för att få dem åtgärdade effektivt, långsiktigt och prisvärt.

Ring oss - 24t dygnsöppet

Berätta kort vad vi kan hjälpa dig med